۱ یه خط راست

۲یه چاله داره

۳دو چاله داره

۴شکل اچاره

۵قلب برعکس

۶دهنش بازه

۷شکر خداکرد

۸پاهاش دراز

۹یه کله داره (سرش سمت دوستاش و با دوستاش دوست)

۱۰یه بچه داره

رفتن به نوار ابزار