یک گل زیبا دارم مادر خرید برایم

وقتی رسید به دستم گل برگ هاشو شمردم

این گل زیبای من که توی دست من

باهمدیگه بشمریم چندتا گل برگ رو گل

یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده تا چندتا بچه ها گل برگ داره افرین پسرم ۱۰ تا حالا بقیه شعرو گوش کن ببین چه اتفاقی میوفته

گل برگ هاشو نگاه کن باد هی اونو میزنه

یکی از ده کم بشه جوابمون چند میشه

بچه ها یکی از دهه کم بشه جوابمون نه میشه جوابمون نه میشه

این شعر تفریق و برای پسرای گلم بخونید امروز هم خوندند هم یاد گرفتند با تکرار شعر بچه ها بیشتر یاد میگیرند یک گل داخل دفتر بکشید و این شعر و برای پسرای نازنینم بخونید به امید روزی که پسرای قشنگم به تمام ارزوهای قشنگشون برسند و من لذت ببرم با تشکر از شما پدر مادرای گل و نازنین

رفتن به نوار ابزار