پنج کلمه به دلخواه از درس هنرمند انتخاب شود و از هر کدام یک خط بنویسند.

کلما هم معنی و مخالف دروس ۸ و ۹ پرسیده می شود.

۵ سوال ریاضی در مورد مباحث ساعت و تقریب اعداد سه رقمی نوشته شود و پاسخ دهند.

( موفقیت دانش آموز شما آرزوی ماست.)

یک صفحه املا از درس هنرمند نوشته شود .

تحقیق کنید که با چه دانه هایی می توان روغن تهیه کرد.

با پنج کلمه جدید از درس هنرمند جملات زیبا نوشته شود.

برای زنگ خلاقیت مقداری کارتون و یک قیچی آورده شود.

( روز برفی خوبی داشته باشید.)

پیک آدینه انجام شود.

هرشب یک صفحه املا از درس های ۲ و ۳ و۸ نوشته شود.

سوالات علوم دروس ۱ ، ۲ ، ۳ و ۷ خوانده شود .( پرسیده می شود.)

کلمات هم معنی و مخالف درس های ۶ و ۷ خوانده شود.( پرسیده می شود.)

( آدینه خوب و خوشی داشته باشید.)

یک خاطره از اولین زیارت خود بنویسند.

صفحه ۴۲ قرآن روخوانی شود.

ریاضی از صفحه ۴۰ تا صفحه ۷۹ آزمون گرفته می شود.

با استفاده از بطری نوشابه و سی دی ، گلدان کوچک درست شودو روزشنبه همراه داشته باشند.( نمونه درکلاس آموزش داده شده است.)

ممنون از همه شما عزیزان

کلماتی که دارای حروف (ذ) و (غ ) هستند از درس زیارت پیدا کنند و با هر کدام جمله بسازند.

یک صفحه املا از درس زیارت نوشته شود.

یک نماز دو رکعتی در منزل خوانده شود.

پیام قرآنی صفحه ۴۰ در برگه A4 نوشته شود.

(ممنون از توجه شما)

رفتن به نوار ابزار