کاربرگ ریاضی انجام شود.

یک صفحه املا رنگی با رنگ های سبز و زرد و آبی و قرمز نوشته شود.(از درس از همه مهربانتر)

سوالات درس ۶ علوم به طور کامل خوانده شود.

برای آزمون ریاضی فردا مطالعه و تمرین شود.

با سپای

رفتن به نوار ابزار