از روی هریک از کلمات جدید درس ۸ (از همه مهربانتر) یک خط بنویسند.

یک صفحه املااز کلمات جدید درس ۸(از همه مهربانتر ) بنویسند.

سوالات هدیه های آسمانی از درس ۱ تا ۹ به طور کامل خوانده شود .

فردا سه شنبه ۹۸/۱۰/۱۰ آزمون هدیه گرفته می شود.

( روز خوبی برایتان آرزومندم )

رفتن به نوار ابزار