کلماتی که دارای حروف (ذ) و (غ ) هستند از درس زیارت پیدا کنند و با هر کدام جمله بسازند.

یک صفحه املا از درس زیارت نوشته شود.

یک نماز دو رکعتی در منزل خوانده شود.

پیام قرآنی صفحه ۴۰ در برگه A4 نوشته شود.

(ممنون از توجه شما)

رفتن به نوار ابزار