یک خاطره از اولین زیارت خود بنویسند.

صفحه ۴۲ قرآن روخوانی شود.

ریاضی از صفحه ۴۰ تا صفحه ۷۹ آزمون گرفته می شود.

با استفاده از بطری نوشابه و سی دی ، گلدان کوچک درست شودو روزشنبه همراه داشته باشند.( نمونه درکلاس آموزش داده شده است.)

ممنون از همه شما عزیزان

رفتن به نوار ابزار