یک صفحه املا از درس هنرمند نوشته شود .

تحقیق کنید که با چه دانه هایی می توان روغن تهیه کرد.

با پنج کلمه جدید از درس هنرمند جملات زیبا نوشته شود.

برای زنگ خلاقیت مقداری کارتون و یک قیچی آورده شود.

( روز برفی خوبی داشته باشید.)

رفتن به نوار ابزار