٭٭ یک صفحه املا از درس ایران زیبا نوشته شود.

٭٭ متن زیر را بخواند و کلماتی که با(ها )جمع بسته شده را با قرمز وکلماتی که با( ان) جمع بسته شده با آبی بنویسد .

((هفته ی گذشته در کلاس با دوستان نمایشگاهی از وسایل بازیافت تشکیل دادیم.و از تشکیل نمایشگاه ذوق فراوان داشتیم.بچه ها از کلاس ها ی دیگر به بازدید آنها آمدند.
حتی عده ای از پدران و مادران هم آمدند.آن ها به فرزندان خود در چیدمان وسایل کمک می کردند.
دانش آموزان از وسیله ها خوششان آمده بود.آموزگاران دیگر نیز به همراه شاگردها آمدند و آنان را در بازدید از نمایشگاه ساخته ها همراهی کردند.))

رفتن به نوار ابزار