کاربرگ های ارائه شده انجام شود.

تمرین صفحه۷۶ ریاضی حل شود.

از روی هریک از کلمات جدید دروس ۸ و۹ فارسی یک خط نوشته شود.

سوالات درس هفت علوم کامل خوانده شود.

کلماتی که دارای حروف (ذ) و (غ ) هستند از درس زیارت پیدا کنند و با هر کدام جمله بسازند.

یک صفحه املا از درس زیارت نوشته شود.

یک نماز دو رکعتی در منزل خوانده شود.

پیام قرآنی صفحه ۴۰ در برگه A4 نوشته شود.

(ممنون از توجه شما)

پیک آدینه حل شود.

از روی ۷ خط دوم درس زیارت رونویسی شود.

هرشب یک صفحه املا از درس های ۷ و ۸ و ۹ نوشته شود.

روز شنبه از درس ۱تا ۷ فارسی آزمون گرفته می شود.(به طور کامل خوانده شود .)

( سپاس از توجه شما ، روز و روزگارتان خوش)

کاربرگ های ریاضی و فارسی حل شود.

از روی ۷ خط اول درس زیارت رونویسی شود.

یک صفحه املااز ۷ خط درس زیارت نوشته شود.

فردا از درس ۸ املا گفته می شود.

( ممنون از توجه شما)


٭ حکایت صفحه ۵۵ فارسی خوانده شود و دردرفتر نوشته شود.
٭ ۵ سوال ریاضی مربوط به فصل ۴ نوشته و حل نمایند . (در دفتر)

٭ کلمات هم معنی و مخالف درس های اتا ۷ خوانده شود . ( پرسیده می شود)
٭ به دلیل لغو آزمون علوم در روز دوشنبه، آزمون علوم در روز سه شنبه گرفته می شود.

در مورد آلودگی هوا ۳ خط بنویسند و بگویند چه روشی برای جلوگیری از آن وجود دارد.

سوالات ۱ و ۲ صفحه ۶۸ ریاضی را حل نمایند.

برای آزمون علوم از درس ۱ تا ۷ آماده باشند.

(روز خوبی داشته باشید)

کلماتی که دارای حروف (د) و (ع) هستند از درس۸ پیدا کنند و بنویسند.

سوالات ریاضی که در دفتر نوشته شده است ، حل نمایند.

صفحه ۳۷ قرآن خوانده شود.

برای املا از درس ۱ تا ۷ آماده باشند.

( ممنون از توجه و صبوری شما)

پیک آدینه انجام شود .( یک برگ )

هرشب یک صفحه املا از درس های ۵ و۶ و ۷ نوشته شود.

سوالات علوم از درس ۱ تا ۷ به طور کامل خوانده شود.

روز شنبه ، علوم از درس ۱ تا ۷ پرسیده می شود.

سوالات ریاضی که در دفتر نوشته شده ، حل شود.

با ۷ کلمه از درس ۸ فارسی( ازهمه مهربانتر ) جمله بسازند.

فردا از درس های ۱ تا ۶ علوم آزمون گرفته می شود.( کامل مطالعه شود)

از روی هریک از کلمات جدید درس ۸ (از همه مهربانتر) یک خط بنویسند.

یک صفحه املااز کلمات جدید درس ۸(از همه مهربانتر ) بنویسند.

سوالات هدیه های آسمانی از درس ۱ تا ۹ به طور کامل خوانده شود .

فردا سه شنبه ۹۸/۱۰/۱۰ آزمون هدیه گرفته می شود.

( روز خوبی برایتان آرزومندم )

رفتن به نوار ابزار