با سلام و عرض ادب

از روی درس بوی نرگس نوشته شود.

ضرب عدد ۱تا۱۰ در دفتر ریاضی نوشته شودو خوب حفظ کنید.

وسایل مورد نیاز فعالیت صفحه ۵۹ علوم آورده شود.

آدینه شماره ۱۱ حل شود.

کاربرگ ریاضی حل شود.

دیکته شب هرشب نوشته شود.

سوره ی قریش خوب حفظ شود و کسانی که سوره ی ماعون را حفظ نکردند حفظ کنند.

رفتن به نوار ابزار