با سلام و عرض روزبخیر

ضرب عدد ۴ و ۵ و ۶ با شکل بنویسید.

اجتماعی درس ۱۳ و ۱۴ پرسیده میشود.

کلماتی که حروف آا و ع و ج غ ت دارند در درس ۹ پیدا کنید و با آنها جمله بسازید.

صبحانه آورده شود.

رفتن به نوار ابزار