با سلام و عرض روزبخیر

کاربرگ ریاضی حل شود و متن ها حفظ شود.

با لغات سخت درس یار مهربان جمله بسازید.

از روی لغات سخت درس ۱۰ چهار بار بنویسید( جریمه دانش آموزانی که نظم کلاس را به هم میریزند).

اگر دانش آموزی آهن ربا دارد همراه بیاورد. اختیاری

با تشکر

رفتن به نوار ابزار