با لغات سخت درس ایران عزیز جمله بسازید.
کاربرگ ارسالی در گروه تلگرامی را در دفتر ریاضی نوشته و حل کنید
روخوانی سوره طاها تا جایی که تدریس شده تمرین شود.
کتاب کار املا درس ایران عزیز حل شود
دیکته هرشب نوشته شود

جدول ضرب تمرین شود
سپاسگذارم

با سلام و عرض روزبخیر

کاربرگ ریاضی حل شود و متن ها حفظ شود.

با لغات سخت درس یار مهربان جمله بسازید.

از روی لغات سخت درس ۱۰ چهار بار بنویسید( جریمه دانش آموزانی که نظم کلاس را به هم میریزند).

اگر دانش آموزی آهن ربا دارد همراه بیاورد. اختیاری

با تشکر

با سلام و عرض خسته نباشید

ارزشیابی فارسی و ریاضی صفحه ۵۳ تا ۵۶ کتاب آدینه حل شود.

دیکته شب گفته شود.

کتاب کار املا درس ۹ حل شود.

ضرب عدد ۲ تا ۹ در دفتریاضی نوشته و تمرین کنید.

قرآن روخوانی سوره ی طه تمرین شود.

با سپاس فراوان

رفتن به نوار ابزار