سلام خدمت اولیای گرامی تکالیف روز  شنبه شامل موارد زیر می باشد

کاربرگ هایی که امروز تحویل داده شد ه است را حل کنند

امتحان ریاضی از برگه مربوط به درس زاویه که امروز حل کردیم گرفته میشود.

 

باتشکر

 

 

سلام خدمت اولیای گرامی تکالیف روز چهارشنبه شامل موارد زیر می باشد.

کاربرگ هایی که در اختیار دانش آموزان قرار داده شده است را بنویسند و بیاورند

فارسی جزوه را بخوانند پرسیده میشود

مطالعات درس ۱۱ پرسیده است

دوتا بطری نوشابه، دو تا ذره بین (یک ذره بین کوچک تقریبا به اندازه در نوشابه ویک بزرگ ) یک اسپره رنگ مشکی بیاورند (تلفیق کلاس خلاقیت و فعالیت علوم)


با تشکر

سلام خدمت اولیای گرامی تکالیف روز سه شنبه شامل موارد زیر می باشد.
امتحان تقسیم که قرار بود دوشنبه بگیرم گرفته میشود.
علوم سوالات درس ۷پرسیده میشود.
وسایل آزمایش صفحه ۵۷را بیاورند.
هر کدام از دانش آموزان یونولیت دارند به مقدار کم به مدرسه بیاورند (در چند دانه باشد کافی است)

چهارشنبه امتحان هدیه دارند حتما بخوانند فردا اشکال گیری میکنم
با تشکر

سلام خدمت اولیای گرامی تکالیف روز دوشنبه شامل موارد زیر می باشد.
از ۲صفحه دوم درس باغچه اطفال رو نویس شود.
امتحان تقسیم ۲رقم بر یک رقم، سه رقم بر یک رقم، چهار رقم بر یک رقم امتحان گرفته میشود.
مطالعات درس۱۰پرسیده میشود. (به دانش آموزان گفته بودم درس ۱۱اما درس ۱۰پرسیده نشده است، درس ۱۰پرسده میشود).

سلام خدمت اولیای گرامی تکالیف روز یکشنبه شامل موارد زیر می باشد
ریاضی صفحه ۶۷حل شود(در روزنگار دانش آموزان ۶۸گفته شده اشتباه است لطفا صفحه ۶۷ را حل کنند)
مشق از روی ۲صفحه اول درس باغچه اطفال رو نویس شود
دیکته ار درس باغچه اطفال نوشته شود
هدیه های آسمانی رفع اشکال میشودلطفا بخوانند
دوشنبه امتحان گرفته میشود
با تشکر

سلام خدمت اولیای گرامی، تکالیف روز شنبه شامل موارد زیر می باشد.
پیک هفته که در اختیار دانش آموزان قرار داده شده است را حل کنند.
امتحان فارسی از درس ۱تا ۷را را بخوانند.
واژگان فقط درس های آفریدگار زیبایی، رهایی از قفس و آرش کمانگیر را بخوانند.
سوال های آخر جزوه ها مهم است.
دانش زبانی که در هر جزوه آمده مهم می باشد.

مفهوم شعر فقط روباه وزاغ را بخوانند

سلام خدمت اولیای گرامی.
فردا امتحان املا و انشا گرفته میشود.
دیکته شب بنویسند.
کتاب و دفتر ریاضی همراه دانش آموزان باشد.
آهن ربا و براده های آهن هر کدام از دانش آموزان دارند به مدرسه بیاورند.
با تشکر

سلام خدمت اولیای گرامی، به دلیل داشتن امتحان مطالعات اجتماعی فردا دانش آموزان عزیز تکلیف نوشتن ندارد.بنابراین تمام وقت خود را صرف امتحان کنند.
امتحان مطالعات اجتماعی از درس ۱تا ۷را همه سوال ها را بخوانند.
درس ۸سوال های ۱و۴و۶و۷و۹و۱۴
درس ۹سوال های ۱و۳و۶و۹و۱۲و۱۳و۱۶و۲۰و۲۴را بخوانند
با تشکر

رفتن به نوار ابزار