سلام خدمت اولیای گرامی
مطالعات اجتماعی از درس ۱تا درس ۹خوانده شود فردا پرسش و رفع اشکال انجام میشود و سه شنبه امتحان ترم گرفته میشود
ریاضی صفحه های ۶۴و۶۵شود.
یک تحقیق در مورد کربن ۱۴واستفاده آن در باستان شناسی انجام دهند.
با تشکر

رفتن به نوار ابزار