سلام خدمت اولیای گرامی، به دلیل داشتن امتحان مطالعات اجتماعی فردا دانش آموزان عزیز تکلیف نوشتن ندارد.بنابراین تمام وقت خود را صرف امتحان کنند.
امتحان مطالعات اجتماعی از درس ۱تا ۷را همه سوال ها را بخوانند.
درس ۸سوال های ۱و۴و۶و۷و۹و۱۴
درس ۹سوال های ۱و۳و۶و۹و۱۲و۱۳و۱۶و۲۰و۲۴را بخوانند
با تشکر

رفتن به نوار ابزار