سلام خدمت اولیای گرامی.
فردا امتحان املا و انشا گرفته میشود.
دیکته شب بنویسند.
کتاب و دفتر ریاضی همراه دانش آموزان باشد.
آهن ربا و براده های آهن هر کدام از دانش آموزان دارند به مدرسه بیاورند.
با تشکر

رفتن به نوار ابزار