سلام خدمت اولیای گرامی تکالیف روز یکشنبه شامل موارد زیر می باشد
ریاضی صفحه ۶۷حل شود(در روزنگار دانش آموزان ۶۸گفته شده اشتباه است لطفا صفحه ۶۷ را حل کنند)
مشق از روی ۲صفحه اول درس باغچه اطفال رو نویس شود
دیکته ار درس باغچه اطفال نوشته شود
هدیه های آسمانی رفع اشکال میشودلطفا بخوانند
دوشنبه امتحان گرفته میشود
با تشکر

رفتن به نوار ابزار