سلام خدمت اولیای گرامی تکالیف روز دوشنبه شامل موارد زیر می باشد.
از ۲صفحه دوم درس باغچه اطفال رو نویس شود.
امتحان تقسیم ۲رقم بر یک رقم، سه رقم بر یک رقم، چهار رقم بر یک رقم امتحان گرفته میشود.
مطالعات درس۱۰پرسیده میشود. (به دانش آموزان گفته بودم درس ۱۱اما درس ۱۰پرسیده نشده است، درس ۱۰پرسده میشود).

رفتن به نوار ابزار