سلام خدمت اولیای گرامی تکالیف روز سه شنبه شامل موارد زیر می باشد.
امتحان تقسیم که قرار بود دوشنبه بگیرم گرفته میشود.
علوم سوالات درس ۷پرسیده میشود.
وسایل آزمایش صفحه ۵۷را بیاورند.
هر کدام از دانش آموزان یونولیت دارند به مقدار کم به مدرسه بیاورند (در چند دانه باشد کافی است)

چهارشنبه امتحان هدیه دارند حتما بخوانند فردا اشکال گیری میکنم
با تشکر

رفتن به نوار ابزار