سلام خدمت اولیای گرامی تکالیف روز چهارشنبه شامل موارد زیر می باشد.

کاربرگ هایی که در اختیار دانش آموزان قرار داده شده است را بنویسند و بیاورند

فارسی جزوه را بخوانند پرسیده میشود

مطالعات درس ۱۱ پرسیده است

دوتا بطری نوشابه، دو تا ذره بین (یک ذره بین کوچک تقریبا به اندازه در نوشابه ویک بزرگ ) یک اسپره رنگ مشکی بیاورند (تلفیق کلاس خلاقیت و فعالیت علوم)


با تشکر

رفتن به نوار ابزار