سلام خدمت اولیای گرامی تکالیف روز  شنبه شامل موارد زیر می باشد

کاربرگ هایی که امروز تحویل داده شد ه است را حل کنند

امتحان ریاضی از برگه مربوط به درس زاویه که امروز حل کردیم گرفته میشود.

 

باتشکر

 

 

رفتن به نوار ابزار