با سلام خدمت اولیای گرامی

لطفاجزوه درس ریاضی فصل سوم،نسبت،تناسب ودرصد را با دانش آموزان تکراروتمرین کنید.

کاربرگ های مربوط به همین مباحث را تمرین کنید.

از دانش آموزان بخواهیددرس دفاع از میهن کتاب فارسی را روخوانی کنندو۱۰کلمه ای راکه به خاطر می آورند بااملای صحیح بنویسند.

سوره های تکاثر،کافران وقریش را تکراروتمرین کنند.

باتشکر ۹۸/۱۰/۶

رفتن به نوار ابزار