باسلام و عرض ادب

تمرین های کتاب کارمربوط به بحث نسبت وتناسب را حل کنید.(بجز تمرینهای درصد)

فردا امتحان از درس چهارم علوم گرفته میشود.خوب جزوه سوالات متن را بخوانید.

از درس جدیدفارسی(نام آوران)صفحات۷۰و۷۱مشق شب بنویسید.

فرداحفظ سوره تکاثر حتماپرسیده میشود.

با ارزوی موفقیت برای پسرهای گلم

یکشنبه۹۸/۱۰/۸

رفتن به نوار ابزار