ریاضی : سوالات باقی مانده ی صفحه ۶۴ در دفتر حل شود.(از مداد رنگی استفاده شود.)

اجتماعی : برای آمادگی در آزمون ترم ،کل دروس خوانده شود؛ پرسش می شود.

لطفأ اولیا در روز ۹۸/۱۰/۱۵ راس ساعت ۱۱ در مدرسه حضور داشته باشند.(جلسه ی اولیا)

کلربوک ها و جا مدادی های دوخته شده را همراه داشته باشند

رفتن به نوار ابزار