ریاضی: ۳ سوال فعالیت( دوران) صفحه ی ۷۲ پاسخ داده شود.

فارسی: یک صفحه املا از درس دریاقلی نوشته شود.

پیک آدینه را کامل کرده و شنبه به کلاس تحویل داده شود.

آزمون(دی ماه) علوم از تمامی دروس خوانده شده برگزار می شود.(آزمون ترم)

رفتن به نوار ابزار