کاربرگ شهادت حضرت فاطمه و کاربرگ تقارن کامل شود و حتمأ همراه داشته باشید.
.دروس ۱ ، ۲ و ۳ ریاضی خوانده شود (لطفأ والدین از هر مبحث یک یا ۲ سوال به دلخواه انتخاب کرده و ازبچه ها بخواهند،به سوالات پاسخ داده و برگه ها وچرکنویس ها را به بنده تحویل دهند.)
نگارش : صفحه ی ۴۵ کامل شود
کتاب هدیه و نگارش بیاورید.

‌ ممنون از همراهی شما

رفتن به نوار ابزار