فارسی: درس رنج هایی که کشیده ام رابخوانید و آنچه از درس متوجه شدید،به طور خلاصه بنویسید.

یک روز برفی را توصیف کنید و نقاشی مربوط به آن را بکشید.

قرآن: صفحات ۵۶ و۵۷ کتاب قرآن را بخوانید و سوره ی ماعون را حفظ کنید.

روز برفی خوش بگذره

رفتن به نوار ابزار