در مورد ضرب المثل های زیر یک بند توضیح دهید.(مربوط به کتاب نگارش)
۱- شکر نعمت، نعمتت افزون کند.
۲-از تو حرکت، از خدا برکت
۳-دشمن دانا بلندت می کند/ بر زمینت می زند نادان ِ دوست

یادآوری : برای آزمون ریاضی ، فصل ۴( تقارن و مختصات) آماده باشید.

رفتن به نوار ابزار