کاربرگ ریاضی و نگارش انجام شود.

آزمون فارسی از دروس ۷ تا ۹ برگزار می شود.(کتاب نگارش به دقت خوانده شود.)

والدین محترم، لطفأ به فرزندانتان فرصت بدهید تا فارسی و نگارش را بخوانند و کاربرگ نگارش را از آنها، آزمون بگیرید. با سپاس

رفتن به نوار ابزار