کاربرگ فارسی پاسخ داده شود.

کاربرگ دهه ی فجر رنگ آمیزی شود.

یکشنبه ۹۸/۱۱/۱۳ ،دروس ۶و ۷ علوم آزمون گرفته می شود.

در مورد ضرب المثل های زیر یک بند توضیح دهید.(مربوط به کتاب نگارش)
۱- شکر نعمت، نعمتت افزون کند.
۲-از تو حرکت، از خدا برکت
۳-دشمن دانا بلندت می کند/ بر زمینت می زند نادان ِ دوست

یادآوری : برای آزمون ریاضی ، فصل ۴( تقارن و مختصات) آماده باشید.

ریاضی : صفحات ۹۱ و ۹۲ پاسخ داده شود.

فارسی :رونویسی از شعر باران انجام شود.

آزمون ریاضی به روز شنبه موکول شد.

قرآن، علوم و هدیه مطالعه شود.

‌ موفق باشید

کاربرگ فارسی ،درس ۹ کامل شود.

ریاضی آزمون فصل ۴ (تقارن و مختصات) برگزار می شود.

کتاب هدیه آورده شود.

کاربرگ ها و آدینه های قبلی را همراه داشته باشید.

ریاضی: صفحه ی ۸۹ پاسخ داده شود.

کاربرگ املا کامل شود.

قرآن : صفحات ۵۲و ۵۸ پرسیده می شود.تمرین روخوانی داشته باشید،سوره ی ماعون حفظ شود.

کاربرگ املای جدول تحقیق را با توجه به دروس ۸ و ۹ کامل شود.

ریاضی:صفحات ۸۳ و ۸۴ در دفتر نوشته شود.

اجتماعی : دروس ۱۲،۱۳و ۱۴ آزمون گرفته می شود.

فارسی: هم معنی ، هم خانواده و مخالف پرسیده می شود.

آدینه و کاربرگ های علوم و هدیه کامل شود.
هدیه درس ۹ و ۱۰ و ۱۱ آزمون گرفته می شود.

شنبه: ۲عدد بطری نوشابه کوچک ، باطری قلمی یا نیم قلمی و آرمیچر ،۱عدد نی و ۲ عدد سیخ چوبی آورده شود.

آدینه و کاربرگ های علوم و هدیه کامل شود.
هدیه درس ۹ و ۱۰ و ۱۱ آزمون گرفته می شود.

شنبه :۲بطری نوشابه، ۱ عدد باطری قلمی یا نیم قلمی، ۴ عدد درب بطری،یک عدد نی و ۲ عدد سیخ چوبی آورده شود.


کاربرگ های داده شده ،کامل شود.(کاربرگ هدیه و ریاضی)
هدیه :دروس ۹، ۱۰ و ۱۱ پرسش می شود.
فارسی: از صفحه ی ۶۷ (درس رنج هایی که کشیده ام) رونویسی شود.

فرم های خود ارزیابی دانش آموز را کامل کرده و بیاورید.
اجتماعی : درس ۱۴ را خوانده و سوالات متن آن را پیدا کرده و بنویسید و دروس ۱۱تا ۱۳ مطالعه شود.
فارسی: ۵ مورد کنایه (معنای نزدیک و دور)و مبالغه بنویسید.
ریاضی: از هر مبحث یک سوال نوشته و پاسخ دهید.(جمع و تفریق ،ضرب و تقسیم کسر و اعداد اعشاری)

(یادآوری)کاربرگ های هدیه و علوم را کامل کرده و همراه داشته باشید.

کتاب هدیه و فارسی آورده شود.

رفتن به نوار ابزار