فارسی: درس رنج هایی که کشیده ام رابخوانید و آنچه از درس متوجه شدید،به طور خلاصه بنویسید.

یک روز برفی را توصیف کنید و نقاشی مربوط به آن را بکشید.

قرآن: صفحات ۵۶ و۵۷ کتاب قرآن را بخوانید و سوره ی ماعون را حفظ کنید.

روز برفی خوش بگذره


ریاضی: تمرین صفحه ی ۷۹ کتاب درسی در دفتر حل شود.
کاربرگ علوم و هدیه انجام شود.
فارسی:جزوه ی درس دریا قلی خوانده شود، پرسش می شود.
فرم خودارزیابی را کامل کرده و بیاورید.


شنبه:
هدیه : از درس ۸ تا ۱۰ آزمون گرفته می شود.
فارسی : شعر همه از خاک پاک ایرانیم با معنی نوشته شود.
از درس دریا قلی و تندگویان یک صفحه املا نوشته شود.
نگارش: کسانی که تمرین های کتاب نگارش را ناقص انجام داده اند؛کامل کنند.
ریاضی : مبحث اعشار و مختصات مطالعه شود.
فرم های خودارزیابی را کامل کرده و شنبه تحویل داده شود.

پوشه کارها را همراه داشته باشید.

‌ ممنون از صبوری شما


نمون برگ خود ارزیابی دانش آموز را کامل کرده و فردا تحویل دهند.
کاربرگ ریاضی مخصوص آزمون دی ماه کامل شود.


فردا آزمون ریاضی از فصل ۱تا ۳ برگزار می شود.(آزمـــــــــــــــــون تــــــــــــــــرم)


کاربرگ شهادت حضرت فاطمه و کاربرگ تقارن کامل شود و حتمأ همراه داشته باشید.
.دروس ۱ ، ۲ و ۳ ریاضی خوانده شود (لطفأ والدین از هر مبحث یک یا ۲ سوال به دلخواه انتخاب کرده و ازبچه ها بخواهند،به سوالات پاسخ داده و برگه ها وچرکنویس ها را به بنده تحویل دهند.)
نگارش : صفحه ی ۴۵ کامل شود
کتاب هدیه و نگارش بیاورید.

‌ ممنون از همراهی شما


کاربرگ دلنوشته در مورد سردار سلیمانی را کامل کرده و بیاورید.
اجتماعی: یک برنامه ی روزانه برای خود آماده کرده و بیاورید.
آزمون فارسی برگزار می شود.(سوالات حل شده در دفتر با دقت خوانده شود.)

توجه ! توجه !
پیک های آدینه و کاربرگ ها و پرسش های درس ریاضی (تمام برگه های داده شده) را بیاورید
.

ریاضی:۲ سوال صفحه ی ۷۴ حل شود.
سوالات اضافه ی نوشته شده دردفتر ،پاسخ داده شود.(۵ سوال)
فارسی: ۵ ترکیب اضافی از درس دریاقلی پیدا کرده و بنویسید.
با کلمات (ایران – جان -فراز و فرود-جنگ تحمیلی) ۴ خط در مورد ایران بنویسید.

اجتماعی: دروس ۱۰،۱۱،۱۲ پرسش می شود(حتمأ مطالعه شود.تأثیر مثبت دارد)

توجه ! لطفأ فکر کنید ،گفت و گو کنید، جمع آوری اطلاعات ، کاوشگری ، هشـــــــــــــدار ها و جــــــــــــدول ها را با دقت بشتری بخوانید.

به امید موفقیت شما

ریاضی: ۳ سوال فعالیت( دوران) صفحه ی ۷۲ پاسخ داده شود.

فارسی: یک صفحه املا از درس دریاقلی نوشته شود.

پیک آدینه را کامل کرده و شنبه به کلاس تحویل داده شود.

آزمون(دی ماه) علوم از تمامی دروس خوانده شده برگزار می شود.(آزمون ترم)

فارسی :از لغات سخت دریاقلی با معنی بنویسند.
اجتماعی: به دلیل لغو شدن آزمون های ۱۷ دی ماه،آزمون اجتماعی به فردا (۹۸/۱۰/۱۸) موکول شد.
ریاضی: بخش تقارن، در منزل کار شود.

رفتن به نوار ابزار